Програма Асистирана репродукция в община Русе

Програмата „Асистирана репродукция” (ин витро) се осъществява на два етапа през съответната година с бюджет гласуван с Решение на Общински съвет – Русе.

І. Задължителни изисквания:
1. Документ за семейно положение издаден от Община Русе
2. Медицинска документация – (по изисквания на Националната програма Ин витро)
3. Жители на Община Русе – с постоянен адрес не по-малко от 3г.
4. Кандидатите да не са били подпомагани от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция”

II.Критерии за подбор:
1. Брой неуспешни опити – 2 бр. – епикризи;
2. Завършено средно образование – желателно;
3. Доход на семейството не по- малко от 3 минимални заплати;
4. Не са включени за финансиране по Националната програма Ин витро;

ІІІ. Срок за подаване на документи:
І гр. – до 30 юни на текущата година;
ІІ гр. – до 30 септември на текущата година.

ІV. Деветчленна комисия разглежда подадените документи на кандидатите, отговарящи на всички изисквания по критериите, приети с Решение № 198 по Протокол № 13/15.05.2008 г., изменено с Решение № 562 по Протокол № 28/14.05.2009г. на Общински съвет – Русе.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button