Отговор на доц. д-р Емилияна Конова

За медийния натиск наложен на Инвитро центъра в Плевен

Във връзка с посочените репортажи, със заглавие „Ин витро клиника купува яйцеклетки в нарушение, донорките – в риск”, заявявам следното:

1. Твърденията за търговия с яйцеклетки в лечебното заведение са безпочвени и не отговарят на обективната истина. В медицинския стандарт, приет с наредба № 28/ 2007 г. за дейностите по асистирана репродукция изрично е указано, че на донорите на яйцеклетки се дължат суми за причиняване на временна нетрудоспособност, болка или дискомфорт, за специфични пропуснати ползи, за транспорт и лечебното заведение стриктно спазва тези нормативни изисквания. При извършените регулярни проверки от служители на Изпълнителната агенция за трансплантация (ИАТ) не са установени нарушения на посочените разпоредби, нито пък са давани указания или препоръки в тази насока.

2. От копието на акта за установяване на административно наказание е ясно, че са констатирани 2 (ДВА) случая, при които са взети яйцеклетки от донори, които не са раждали. В този смисъл, считам за циничен анонса Ви „нераждали момичета ЗАРЕЖДАТ клиниката в Плевен”.

3. На лечебното заведение е съставен акт за установяване на административно нарушение, с който съгласно Закона за административните нарушения и наказания СЕ ОБРАЗУВА административно наказателното производство. Следват възражения, проверка на акта за неговата законосъобразност и обоснованост, преценка на събраните материали и евентуално издаване на наказателно постановление при условие, че са налице изискванията на Закона за административните нарушения и наказания. Т.е. – въпросният акт е началото на производството и в никакъв случай не означава непременно налагане на административно наказание.

4. Имаме възражения относно законосъобразността на извършената инспекция от служителите на ИАТ, които съм отправила към компетентните органи. Обстоятелство, което съзнателно не беше представено в репортажа е, че лицето, извършило проверката по време на платеното си майчинство, не е лекар и е в преки роднински отношения с лекар – управител на една от големите Софийски ин витро клиники, което неминуемо поражда съмнения за конфликт на интереси.

5. Относно недопустимата злоупотреба със служебно положение и предоставяне от бивш служител на ИАТ на лични данни на наши пациенти – имена, ЕГН, адрес, копия от досиета, участие в донорска програма и др., които представляват служебна тайна, ще сезираме компетентните органи на Република България, т.к. освен закона, бяха нарушени и правата на нашите пациенти, както и уронен престижа на асистираната репродукция в България.

В заключение искам да заявя, че в продължение на една година, МЦ КИРМ – Плевен е подложен на постоянен финансов, административен, а сега вече и медиен натиск. Центърът беше обект на редица проверки от всички възможни инстанции: Дирекция „Инспекция по труда”, Национална агенция по приходите – четири проверки, Изпълнителна агенция „Медицински одит”, Изпълнителна агенция по трансплантациите, Център Фонд за асистирана репродукция, Етична комисия на БЛС и ДНСК. С изключение на констатираните от ИАТ нарушения, които по-скоро определяме като несъвършенство на нормативната уредба и сблъсък на текстове, всички останали проверки не костатираха нарушения в дейността на центъра. Очевиден е фактът, че най-проверявания ин витро център в България е МЦ КИРМ Плевен и дори бяха заложени административни опити за отнемане на лиценза му.

Остава въпроса защо и кой има интерес един малък център в провинциален град да преустанови дейността си и да изчезне от ин витро картата на България. Агресивността на вашия репортаж още веднъж затвърди това наше убеждение и е логично продължение на войната срещу центъра.
Никоя от посочените институции обаче, никъде и по никакъв повод не отчете констатираното качество на работа, стриктно водената документация, създадената организация, финансовата дисциплина, прозрачността на приходите, видно от размера на корпоративните данъци.

И което е най-важното за едно лечебно заведение – никъде, никоя институция или медия не отчете факта, че това е центърът с най-висока успеваемост и качество в България – успеваемост, надвишаваща дори средната за Европейските страни. Средната успеваемост на клиниката е 48.78%, а личната на д-р Алкан Емин е 56.68%.

Съжалявам, че поредното оръжие в конкурентната война срещу нас, беше злокобния и явно поръчков репортаж на ваш журналист, от който всички бяхме потресени – една жена, която не познава нито нашето ежедневие, нито нас като личности и професионалисти, нито нашите пациенти, с настървение и предубеденост, притежавайки трибуната на една национална медия, постави на всички нас, пред цяла България, етикета „престъпници”. Ние и нашите пациенти се чувстваме омерзени от факта, че ин витро центровете са представени като люпилни, а родените деца – като бройлери.
Как използвате ефира на България, как казвате или не казвате истината, в името на какво е всичко това – оставяме на вашата съвест.

Източник: Даниела Гонкова
МЦ „КИРМ” ООД – Плевен

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button