Остра бъбречна недостатъчност при новородените

Веднага след раждането бъбреците заедно с другите органи и системи трябва да поддържат и регулират хомеостазата на организма. Ограничената

 бъбречна функция на новородените се обуславя от анатомичната им незрялост. Узряването на бъбреците
е в зависимост от гестационната възраст. Гломерулната филтрация и ефектвният бъбречен плазмоток нараствата равномерни между 28 и 35 седмица. В първите 2 седмици след раждането капацитетът на бъбреците се удвоява. Развитието на бъбречната функция през първите 3 седмици след раждането протича различно при недоносените и при доносените деца.
Много незрелите недоносени имат повишена натриуреза. Въпреки високата секреция на алдостерон през първата седмица след раждането балансът на натрий е отрицателен.
Острата бъбречна недостатъчност представлява остро ограничение на бъбречната функция с олигурия или анурия, разстроен водно-електролитен баланс, нарушени алкално-киселинно равновесие и повишаване на азотните субстанции в серума. Диуреза < 1 мл/кг т. в течение на повече от 24 часа.

Етиология. Пререналната форма на острата бъбречна недостатъчност е най-честа. Тя представлява функционално ограничение на екскреторната дейност на бъбреците, което се дължи на понижено филтрационно налягане. Може да мине в обратно развитие чрез навременно запълване на циркулиращия обем или чрез нормализиране на систолното кръвно налягане. Ако лечението започне късно и при необратимо увреждане, се развива органически зафиксирана остра бъбречна недостатъчност.
Реналната форма на острата бъбречна недостатъчност се среща при вродени малформации или се дължи на увреждане на бъбречната функциа в рамките на комплексни заболявания. Последната причина е честа в неонаталния период.
Постреналната форма на острата бъбречна недостатъчност се причинява най-често от вродени обструкции на отвеждащите пикочни пътища. В неонаталния период е рядка.
Клинична картина. Анамнези: майка, болна от диабет, олиго- (поли-) хидрамнион, перинателен шок.

Неспецифични симптоми: отказ от храна, повръщане, бледност, мек пулс.

Водещи симптоми: олиугрия, задръжка на течности (отоци, наддаване на тегло), като последствие се развиват хипонатриемия, хиперкалцемия, ритъмни нарушения, хипервентилация, хипертония, сърдечна недостатъчност, оток на белия дроб, оток на мозъка, гърчове.

Обективна находка: понякога се палпират уголемени бъбреци, асцит. Единична пъпна артерия, типичен фасциес, ниско разположени ушни миди, менингомиелоцеле.
За остра бъбречна недостатъчност се мисли ако новороденото не отдели урина до 48 часа след раждането или ако през неонаталния период настъпи олигурия.

Лечението на острата бъбречна недостатъчност трябва да се проведе систематично.

 

 

 

 

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button