МЗ предлага да не се повишават съществуващите такси

МЗ предлага да не се повишават съществуващите такси

МЗ ще предложи да се запази сегашния размер на потребителската такса за преглед при личните лекари и за престой в болница.

В момента таксата е определена в чл. 37, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за здравното осигуряване като процент от минималната работна заплата и е съответно 2,70 лв. за преглед и 5,40 лв. за престой в болница. 
С постановление от 9 ноември 2011 г., правителството утвърди от 1 май 2012 г. нов размер на минималната работна заплата за страната и тя става 290 лв. За да не се допусне увеличение на досегашната потребителска такса от 2,70 лв., правителството е предвидило МЗ да извърши промени в съответната нормативна уредба. Това обаче не е било направено от предишното ръководство на МЗ.
Министърът на здравеопазването ще внесе в спешен порядък на заседание на правителството посочените изменения в ЗЗО, с които потребителската такса и таксата за престой в болница да останат непроменени.
Източник: МЗ

Още новини