МЦРМ „Радост“

МЦРМ „Радост“ е най-новият център за репродуктивна медицина в България.

 Разполага с:

– три кабинета по Акушерство и гинекология
– кабинети за други специалисти
– операционна зала
– манипулационна зала
– зали за наблюдение на пациенти
– високоспециализирана ин витро лаборатория
– високоспециализирана андрологична лаборатория
– клинична лаборатория
– стерилизационни помещения

Адрес:

гр. Варна
ул.“Константин Доганов” 48
тел.: 052 60 70 90
факс: 052 60 80 50
мобилен тел.: 0888 400 800
http://ivfradost.bg/

Back to top button