Министър Десислава Атанасова:“За тази една година осъществихме заложените от нас приоритети в здравеопазването“

Реализирането на инвестиционните проекти по оперативните програми, намаляването на цените на лекарствата, облекченията за специализациите и отпадането на лимита при лечението на деца са част от положителната равносметка на ръководството на МЗ

„През тази една година заедно с моя екип в Министерството на здравеопазването успяхме да изпълним всичко, което си бяхме поставили като задачи до края на мандата. Оставям системата на здравеопазването в стабилно състояние и няма да има хаос или изненади за следващия министър”. Това заяви министърът на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова на пресконференция, на която отчете цялостната дейност на МЗ за последната една година. Основните приоритети на министерството за този период са били в областта на медицинската дейност, лекарствената политика, реализирането на големи инвестиционни проекти, повишаването на доходите на работещите в здравеопазването, създаване на условия за специализации на младите лекари, както и редица законодателни инициативи като нормативна основа на промените.

„По отношение на медицинската дейност усилията ни бяха насочени към преодоляване на негативните тенденции в общественото здраве чрез активна политика по промоция на здравето, за превенция, диагностика и лечение на заболяванията, квалификация и компетентност на медицинския персонал“, каза Десислава Атанасова. Със средства по европейски проект през 2012 г. е стартирал процеса на актуализация на действащите медицински стандарти по 49 специалности и през 2013 г. са осигурени средства за разработване на 39 нови медицински стандарта.

Като особено ключов момент в провежданата политика тя изтъкна актуализирането на Концепцията за преструктуриране на болничната помощ, с което МЗ създаде нови възможности за осигуреност с най-модерна диагностична и лечебна апаратура и включване на нови лечебни заведения като бенефициенти по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Към настоящия момент се изпълняват проекти за оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания и ремонтни дейности в 10 държавни многопрофилни болници, 3 лечебни заведения за лечение на онкологични заболявания с национално значение, 10 Комплексни онкологични центъра с общинска собственост, 9 общински многопрофилни болници в общини в обхвата на агломерационните ареали и 7 общински лечебни заведения за преструктуриране с развиване на услуги и за долекуване.

„В изпълнение на заложените стратегически цели бяха предприети конкретни мерки за подобряване на достъпа на населението до медицинска помощ“, каза здравният министър в оставка. В това отношение тя посочи мерките за предислоцирането на Спешната медицинска помощ в София, както и приетите промени в методиката за субсидиране на лечебни заведения. С тези промени през 2013г. за пръв път 65 общински болници ще получават субсидия за обслужване на спешни случаи, което ще подобри финансовото им състояние. За привличането на кадри в системата на Спешна помощ са в действие нормативни промени, осигуряващи облекчени условия за специализация на медиците от спешните центрове. Подчертавайки приоритетното значение от инвестициите в човешкия ресурс Атанасова поясни, че от миналата година вече със 17 на сто са увеличени заплатите в спешна помощ и държавните психиатрични болници. Специално за кръвните центрове полученото увеличение е 32%, което е основание да няма сътресения в осигуряването на кръв и кръвни продукти.

Като позитивни здравният министър отчете и промените в наредбата за специализациите на лекарите, както и спечеленото европейско финансиране от 16 млн. лв. по проект „Нови възможности за лекарите в България“ като по този начин се осигурява допълнително финансиране за около 1000 допълнителни места за специализации. За 2013 г. МЗ е утвърдило общо 2735 места за лекари-специализанти, което е с 1071 места повече от утвърдените за 2012 г. „Основната цел е да се намали и спре изтичането на медицински кадри от страната и да се гарантират потребностите от човешки ресурс в системата на здравеопазването“, каза министърът в оставка.

По отношение на лекарствената политика Атанасова отчете като успешна мярка понижаването с 2% на надценките на лекарства за търговците на дребно и едро, осигуряването на възможност цените да се реферират със 17 държави в период от 6 месеца, както и създаването на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата като постоянно действащ орган. Положителен за обществото и пациентите е ефектът и от приетите промени в Наредба 38, в която бяха включени нови 8 диагнози, за чието лечение НЗОК ще заплаща от тази година.

Няма затруднения и в областта на дейностите по асистираната репродукция, отчете Десислава Атанасова. За тях през 2012 г. са осигурени 15 000 000 лв. като от подадените през периода 4 016 молби в ЦФАР, са одобрени 3830 и са финансирани 3731 процедури, което с 200 повече отколкото през 2011г. Със средства на МЗ в размер на 1,5 млн. лв. Комисията за лечение в чужбина е осигурила лечението на 49 български граждани. През 2012 г. бяха осигурени също и средства за финансиране на медицински изделия за ендоваскуларно лечение на български граждани с мозъчни аневризми, което беше по инициатива на министъра на здравеопазването.

„Изключително важна стъпка през 2012 г. беше отпадането на ограничението на съществуващия лимит за финансиране лечението на деца от Център „Фонд за лечение на деца“, каза Десислава Атанасова. След като това стана факт броят на финансираните деца рязко нарасна като за изминалата година Фондът е подпомогнал общо 715 деца, 340 от тях са лекувани в чужбина, а 374 деца са подпомогнати за лечение в България. Общият размер на изразходваните средства за 715-те деца е 10,2 млн. лв.

Като позитивно за всички нуждаещи се български граждани здравният министър оцени приетите промени в Закона за здравното осигуряване, с които се дава възможност те да се лекуват в държави от ЕС. Съгласно европейската директива това предстои да влезе в сила от ноември 2013 г. В областта на опазване на общественото здраве Десислава Атанасова отчете като позитивна промяната в Закона за здравето, с която от 1 юни 2012 г. беше забранено тютюнопушенето на закрити обществени места.

По отношение на предстоящите задачи пред МЗ през следващите месеци, здравният министър в оставка посочи проекта на Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията за периода 2014 – 2020 г., както и проект на Концепция за устойчиво развитие на здравната инфраструктура в Република България 2014-2020 г.

В началото на 2013 година вече е инициирана и процедурата по създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна система по проект „БАЗИС – база за здравно-информационна система”, която ще даде пълната картина на здравеопазването – потока на пациенти, статистика на заболеваемост и други важни индикатори. Необходимо е да продължи и работата по въвеждането на Диагностично-свързаните групи /ДСГ/ като метод на финансиране, имащ за цел по-ефективно преразпределение на публичните средства за болнична медицинска помощ между лечебните заведения и в самите лечебни заведения. Според нея на този етап са създадени всички условия за въвеждането на ДСГ през 2014 г.

Като друг важен приоритет на служебния министър и на новото правителство след изборите тя посочи и финализирането на европейски проекти, които ще дадат нов облик на здравеопазването в България за години напред.
„Оценка на дейността ми като министър на здравеопазването следва да поставят обществото и медицинското съсловие”, каза в заключение Десислава Атанасова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button