Международен ден на хората с увреждания

30 години от създаването на Съюз на инвалидите в България

Международен ден на хората с увреждания – 3-ти декември. Отбелязва се от 1992 г. с резолюция на A/RES/47/3 на Общото събрание на ООН от 14 октомври 1992 г., за да се повиши информираността на обществото за проблемите на хората с увреждания и за ползите от тяхното приобщаване в различни области на общественото развитие. Мотото на деня за 2019 г. е: „Бъдещето е достъпност“.

Съюз на инвалидите в България
Създаден е на Първия (учредителен) конгрес в София на 14 декември 1989 г. като обществена организация, която представлява и отстоява интересите на инвалидите пред държавните, обществените и другите органи и организации в страната и чужбина.
Съюзът е юридическо лице със седалище в София, регистрирано по ЗЮЛНЦ във фирмено отделение на Софийски градски съд по фирмено дело № 684 от 1990 г.
СИБ е обединение на 377 структури ( Регионални,основни организации, дружества, клубове по интереси) изградени в 27 региона в България с повече от 42 603 индивидуални членове. Те са с различни видове заболявания, включително и със сензорни – слепи и глухи. Заедно с асоциираните организации на инвалиди членовете на СИБ стават над 72 000.
Общосъюзни органи за управление са Общо събрание, Управителен съвет, Председател и Централна контролно-ревизионна комисия.
От 2001 година СИБ е асоцииран член на Европейският форум на хората с увреждания (EDF).

Свързани статии

Back to top button