МБАЛ Пловдив АД

МБАЛ Пловдив АД
Основана преди 55 години, в момента болница “Пловдив” е напълно разгъната многопрофилна болница за активно лечение. Това е безспорно предимство за пациентките ни, тъй като им гарантира при нужда моментално консултиране и лечение на най-високо ниво от съответните специалисти и звена.
АГ “Пловдив” работи на непрекъснат 24 часов режим, като предоставя напълно безплатно пълния обем висококвалифицирани здравни услуги в областта на акушерството и гинекологията, спазвайки медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика. Основно изискване в дейността му е високия професионализъм на служителите му.
 
Адрес: бул. България 234
Град: Пловдив
Област: Пловдив
Страна: Бълтария
Телефон: 032/905 343
Уеб сайт: www.ag-plovdiv.com
Фирма: МБАЛ Пловдив АД

Още новини