Лактация

Лактация. Подготвените хормонално по време на бременността млечни жлези са в готовност да функционират непосредствено след раждането.

Ефективното отделяне на кърма настъпва около третия ден след раждането, като процесът е индивидуален и при някои жени той може да настъпи по-рано или по-късно. Обемът на гърдите се увеличава. Те стават напрегнати, а понякога и силно болезнени. Кожата им се изпъва, а консистенцията им става твърда.

През първите дни на послеродилния период се отделя предимно коластра, а след това мляко. През този период част от жените имат неприятно чувство, придружено с общо неразположение и повишаване на температурата до 38 градуса и ускоряване честотата на пулса. Приема се, че развитието и растежът на млечните жлези е в зависимост от хормоните, отделяни по време на бременността.

Лактация – Лактогенеза.

След раждането на плацентата настъпва спад в кръвното русло на произвежданите от нея хормони, което отключва излъчването от предния дял на хипофизата хормон, стимулиращ лактацията. Действието му се реализира само върху подготвени по време на бремеността гръдни жлези от естрогенния и прогестиновия хормон. В потвърждение на тази теза е фактът, че при задържане на плацентарни части в матката лактация не започва. Най-ефикасно средство за стимулиране на лактацията остава редовното евакуиране на млякото от гърдата чрез сукане или изцеждане.

Галактопоезата е свързана предимно с процеса на сукане. Върху нейното поддържане оказват влияние както общото физическо, така и психичното състояние на жената. Силно изразени положителни или отрицателни емоции се отразяват върху образуването и отделянето на мляко. Спокойното протичане на послеродилния период и осигуряването на пълноценно хранене с приемане на достатъчно количество витамини и течности е предпоставка за оптимална лактация.

В първите 3-4 месеца след раждане дневното количество на отделяното мляко е 800-1000 мл, като след това започва да намалява. Когато млечната секреция достигне дневно количество от 100-150 мл, се прекратява кърменето, ако състоянието на детето позволява това (някои автори препоръчват кърменето да продължи до пълното спиране на лактацията). При прекратяване на кърменето за около 2-3 дни се получават промени в гърдите, свързани със задръжка на вече нищожни количества мляко. Гръдните жлези леко се увеличават, консистенцията им става по – твърда и може да се появи лека болезненост.

Лактация – Хигиена на кърмене.

От особено значение е хигиената на гърдите по време на бременността и в послеродилния период. Преди кърмене гърдата се измива и дезинфекцира, а след кърмене отново се подсушава и третира с медикаменти, предпазващи зърото от рагади и мацерация. Рационалната техника на кърмене и добре поддържаната хигиена осигуряват необходимата по количество и продължителност лактация.
При патологични състояния на майката или новороденото, когато кърменето е противопоказно, то трябва да се спре. Това се постига с комплексни мероприятия. Ограничава се количеството на поеманите течности. Появата на менструация след раждането не е повод да се спре кърменето.

Свързани статии

Back to top button