Имунологично проучване на д-р Методий Генов

В МЦ „Вяра“ София бе направено имунологично проучване от д-р Методий Генов сред семейства с неясни причини за безплодие.

Установи се, че при значителен дял от българското население причините са имунологични – най-често наличие на антитела срещу сперматозоиди и яйцеклетки.
Най-значимите антитела, които имат доказано влияние върху репродуктивния процес са Антифосфолипидните антитела (АФА), Антиовариалните антитела (АОА) и Антиспермалните антитела (АСА).
В МЦ „Вяра“ пациентите могат да получат професионална консултация, програма за лечение, както и отговор на всички вълнуващи ги въпроси относно тези проблеми.

Доктор Методий Иванов Генов специалист акушерство и гинекология (1978г) – управител на МЦ „Вяра“. Кандидат на медицинските науки – 1982г.

Следдипломна квалификация по Здравен Мениджмънт от МУ – София.

Допълнителна квалификация: ИКСИ – ин витро техника, Андрология, Безплодие в семейството, Имунология, Ендокринен стерилитет, Гинекологична ендокринология, Колпоскопия, Ендоскопска хирургия, Хормонална колпоцитодиагностика, Ендоскопия, стерилитет, Лапароскопска диагностика, Ултразвукова диагностика.

Трудов стаж:

1974г. – 1978г. – Одинатор акушер-гинеколог в АГ комплекс при окръжна болница в гр.Сливен.

1978г. – 1985г. – Зашеждащ сектор „Лечение на безплодие в семейството“ в гр.Сливен.

1985г. – 1990г. – Завеждащ кабинет „Лечение на безплодие в семейството“ в I АГБ „Св.София“

гр.София

1991г. Главен лекар на I АГБ „Св.София“

1992г. Завеждащ отделение акушерство и гинекология на I АГБ „Св.София“

1993г. – 1997г. Старши ординатор към отделение „Лечение на безплодие в семейството“

1997г. – 2001г. Завеждащ отделение „Стерилитет,инфертилитет и консервативна гинекология“ на I АГБ „Св.София“.

От 2001 г. до момента е Завеждащ II – гинекологично отделение на I АГБ „Св.София“.

Участва в общо 49 публикации и научни съобщения на международни симпозиуми,регионални и национални научни конференции.

Back to top button