Двадесета гестационна седмица

Двадесета гестационна седмица. Преполовена е бременността. Стремителното развитие на бебето вече забавя темповете си. Сърцето на бебето става по- силно и ако се сложи ръка на корема е възможно да се различат два пулса – на майката и на бебето. Мускулатурата на краката се засилва и то започва да рита. Бебето ползва имунната система на майката – т.е. тя защитава и неговия организъм и тази защита ще продължи до 6 месеца след раждането. Развиват се рецепторите за вкус, слух, зрение, допир. Бебето чува и е възможно да се стряска от силни шумове. То постепенно свиква с познати звуци като например гласа на майката. Бебето е над 16 сантиметра и тежи 300 – 380 грама.

 

Back to top button