Доц. д-р Виктория Атанасова Георгиева д.м

Доц. д-р Виктория Атанасова Георгиева, д.м. Специалист детски болести и неонатология
1990 г. – Санкт-Петербургская Медицинская Педиатрическая Академия – г. Санкт-Петербург, Россия
1998 г. – Специалност Детски болести
2004 г. – Специалност Неонатология
2009 г. – зачислена магистратура по парентерално хранене и метаболизъм
Републикански консултант по неонатология от 2004 г.
От 2000 г. до момента – лекар-неонатолог в Отделение по неонатология към „УМБАЛ Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен

Свързани статии

Членство в:
1. Български лекарски съюз
2. Българска педиатрична асоциация
3. Българска асоциация по неонатология
4. Българско дружество по акушерство и гинекология
5. Българско научно дружество по човешка генетика
6. European Society for Clinical Nutrition and metabolism (ESPEN)

Научни изяви:
1. Атанасова В., Р. Росманова. Анемия при недоносените деца и значение на еритропоетина. Х Национален конгрес по акушерство и гинекология, 23-25 септември 2004 г. , София.
2. Атанасова В., Р. Росманова. Обмяна на желязото у фетуса и новороденото. ІІІ Национална конференция по неонатология, 07-09 октомври 2004 г., Трявна.
3. Атанасова В., Р. Росманова. Анемия при недоносените – патофизиологични, клинични и терапевтични аспекти. Юбилейна научна конференция 30 години ВМИ – Плевен, 15-17 октомври, 2004 г., Плевен.
4. Атанасова В., Р. Росманова, В. Симов. Резултати от приложението на рекомбинантен еритропоетин за профилактика на анемията на недоносеността в Отделение по неоналогия към УМБАЛ – Плевен, ЕАД. Х Юбилеен конгрес по педиатрия с чуждестранно участие, 02-04 юни 2005 г., София.
5. Атанасова В., Р. Росманова. Анемия на недоносеността – патофизиологични, клинични и терапевтични аспекти – литературен обзор и нашият клиничен опит. Летен Университет проф. Д-р Константин Чилов, 10-12 юни 2005 г., Пампорово.
6. Atanasova V., R. Rosmanova, V. Simov. Our results in the prevention of the anemia of prematurity with early use of recombinant erythropoietin. 1st International congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies, 17-19 Nov 2008, Rome, Italy.
7. Атанасова В., М. Йонов, Р. Росманова, В. Симов: Анемия на недоносеността – профилактичнии и терапевтични алтернативи и нашият клиничен опит. ІV Национална конференция с международно участие по неонатология, 28-29 май 2009 г., гр. В. Търново.
8. Атанасова В., М. Йонов, Р. Росманова, В. Симов: Анемия на недоносеността – ранна и късна проофилактика с рекомбинантен човешки еритропоетин бета. ІІІ Национална конференция по трансфузионна терапия с международно участие, 06-07 ноември 2009 г., гр. Хисар.

Back to top button