Диабет и бременност

Диабет и бременност. Последните години в индустриално напредналите страни, се наблюдава тенденция към увеличаване на болните със захарен диабет. Има сведения за 1.5 милиона болни жени в млада репродуктивна възраст. Преди откриването на инсулина, репродуктивната прогноза на тези жени е била лоша. Те рядко са забременявали, от забременелите 1/3 са абортирали или са раждали преждевременно. Въглехидратната обмяна през първата половина от бременността до 20 г.с. се променя рязко. Повишеното образуване на естрогени и прогестерон, предизвиква хиперплазия на бета клетките на панкреаса, от тук и повишено производство на инсулин и повишена чувствителност на тъканите към инсулина.

През втората половина от бременността настъпват противоположни промени. Наблюдава се повишено образуване на контраинсуларни хормони – HCS (човешки хориален соматотропин), пролактин, глюкагон. Вследствие на това се повишава инсулиновата резистентност.

Видове диабет:
Тип І – инсулин зависим диабет.
Това е най – тежката форма на диабет. Болните често правят кетоацидоза. Налице е инсулинова недостатъчност. Среща се по – често при млади хора.
Тип ІІ – инсулин независим диабет.
Относително по лека форма на диабет. Не се стига до кетоацидоза. Наблюдава се при възрастни. По време на бременност изисква инсулин, поради състояние на хипергликемия.
Гестационен диабет
Диабетът започва или се диагностицира за първи път през бременността. При бременните има повишен риск от перинатални усложнения. Характерна е фетална макрозомия.

Бременността при жени с диабет: През втората половина бременността има диабетогонно действие, което може да покаже за първи път наличието на гестационен диабет. Плацентата произвежда инсулиназа. Това е ензим, който ускорява разпадането на инсулина. Вследствие на това с напредване на бременността се повишават неждите от инсулин. Те се повишават и вследствие на повишената резистентност към инсулина. При бременните диабетички въглехидратния баланс се контролира по – трудно и по – често се стига до хипогликемия и хипогликемична кома. След раждането инсулиновите нужди намаляват. Това води до намаляване на инсулиновите дози.

Диабет при бременни жени: Влиянието на диабета върху бременните, може да се разгледа в два аспекта:
Влияние върху майката: Преклампсията се среща много по – често при жени с диабет в сравнение с останалите. Инфекциите на пикочните пътища и на оперативните родилни рани са също много често срещани.
Влияние върху плода: Вродените малформации на плода се срещат 3 до 8 пъти по – често при деца родени от майки с диабет в сравнение с всички други. При диабет със съдови увреждания през втората половина на бременността, се установява интраутеринна ретардация на плода вследствие на плацентарна недостатъчност. Такова физическо изоставяне на плода може да започне и през първата половина от бременността. Перинаталната детска смъртност сред деца от майки диабетички през последните години значително се е занижила. Това се дължи на подобрените антенатални грижи за бременната и плода и интензивните неонатални. Главния фактор за повишена перинатална детска смъртност при деца на диабетички остава диабетичната ембриопатия. Продължителността на бременността при неадекватно контролираните диабетички е по – кратка – 37 г.с.
Макрозомията е класическа проява на деца от диябетичка. Причина за нея е хипергликемията на майката, която стимулира панкреаса на плода да произвежда повече инсулин. Феталната хиперинсулинемия директно предизвиква макрозомията.

Грижи за бременната: Тези грижи трябва да се осъществяват от екип от гинеколог, ендокринолог и генетик.
Преди бременността: За да се избегне диабетната ембриопатия при тези жени е желателно да не се допуска по време на бременността хипергликемия. Трайната нормогликемия е задължителна и се установява най – добре с нормалните стойности на HbA1C. Когато се достигне това състояние се позволява на жената да забременее. Нормогликемията и стойностите на HbA1C през първото тримесичие са гаранция срещу възникване на диабетната ембриопатия. Смята се , че деца от майки диабетички унаследяват предразположението към диабет. Рискът да унаследи детето диабет е малък, ако и двамата родители обаче са диабетици риска се повишава 5 пъти. Бременни с предконцепционин контрол раждат деца с вродени уродства – 0%, срещу – 10 % при неконтролираните.
През бременността: Диетата е основното терапевтично средство при всички форми на диабет. Тя изключва приема на сладки храни и сокове, но не изключва храни съдържащи въглехидрати. Енергията на храната за 24 часа е около 8300 до 8700 калории. От тях половината са от въглехидрати, другата половина се доставя наравно от белтъчини и масти. Храната трябва да се приема няколко пъти през деня. При някои случаи на тип І диабет се препоръчва и закуска през ноща, за да се избегне нощната хипогликемия.

Диабетна нефтопатия: Това е прогресивно заболяване, което се характерезира с протеинурия преди 20 г.с., периферни отоци и постепенно засилване на бъбречните отоци. Среща се предимно при бременни с диабет тип І с 15 г. И повече давност. При такива жени, може да се развие хипертония, хидрамнион, анемия. Протеинурията и пикочните инфекции се засилват.
Смята се, че след раждането диабетната нефропатия не се влошава повече, отколкото у жени без раждане и бременност.

Диабетна ретинопатия: Това е усложнение на диабет тип І. Пролиферативната или злокачествената диабетна ретинопатия, представлява новообразуване на малки съдове в ретината. Тези съдове са трошливи и се виждат в оптичния диск на задния полюс на окото. Зрителната острота не винаги е критерий за тежестта на ретинопатията. Смята се, че прогресирането на диабетната ретинопатия се ускорява през бременността.

Раждане: Ако диабетът е компенсиран и състоянието на бременната и плода е добро, обикновено се стига до спонтанно раждане. Ако диабетът е нестабилен или има усложнения като диабетна ретинопатия или диабетна нефропатия, преклампсия и др. се стига до предсрочно раждане веднага след достигане на белодробна зрялост на плода. Според акушерския статус раждането може да стане вагинално или да се извърши планово цезарово сечение.
Няма причина родилките диабетички да не кърмят децата си.

Свързани статии

Back to top button