Данъчно облекчение при дарение за ин витро

Националната агенция по приходите наполовина намалява данъците при дарение за ин витро.

От тази година с до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция“, Центъра „Фонд за лечение на деца“ и/или Центъра „Фонд за трансплантации“. До миналата година данъчно облекчение можеше да се ползва само за даренията в полза на фонда за лечение на деца.
Данъчни облекчения ще има и при дарения в полза на здравни или лечебни заведения, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социално подпомагане. Също така при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания, на БЧК, на културни институти и читалища. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). От тази година данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. Към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ. Той удостоверява статута на получателя на дарението и неговия превод на български език, извършен от оторизиран преводач.
Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да надхвърли 65% от годишната данъчна основа.
Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 2 май 2011 г. Информация за облекченията можете да получите и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.
Източник: 24 часа

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button