Д-р Тодор Първанов

Д-р Тодор Първанов

Д-р Тодор Първанов е завършил медицина през 1988 г в Медицински Университет – Плевен. През 1993 г. придобива специалност по “Психиатрия”. От 1994 г. е Началник на отделение “Приложна психология и психофизиологични изследвания” към МО. Работата му е специализирана в областта на психопрофилактиката и психотерапията на психични разтройства, провеждане на групови тренинги и обучения, подбор на персонал. Ръководи програми, обхванали над 150 000 души, като “Психопрофилактика на суицидното поведение”, “Минимизиране на стреса”, “Лидерска подготовка” и др. Курсове и специализации: Психодиагностика, Психологични операции, Нервно-лингвистично програмиране (NLP) Научни интереси: Психотерапия на стрес, кризи, тревожност, фобии, паническо разтройство, посттравматичен стрес, провеждане на обучителни семинари и тренинги; Психоанализа.

 

Град: Плевен
Страна: България
Пощенски код: 5800

Още новини