Акушерство и гинекология

Д-р Георги Николов

Д-р Георги Николов, специалист акушер – гинеколог, завеждащ ембриологичната лаборатория на РепроБиоМед. Владее отлично всички съвременни ин витро техники.

Роден в гр. София на 15.05.1970 г.; Женен с две деца.

Образование:

– Висше образование, признати специалности:
Призната специалност – специалист по здравен мениджмънт, УНСС – София, 2006
Висше икономическо образование – магистър по икономика, УНСС – София, 2006
Призната специалност – специалист по акушерство и гинекология, ВМУ – София, 2003
Висше медицинско образование – магистър по медицина, ВМУ – София, 1995

– Средно образование: Английска езикова гимназия, гр. София – 1984 г. (Златен медал).

По-важни квалификации и продължително медицинско обучение:
2014 – Курс по оперативна хистероскопия, Ospedale San Giuseppe, Милано, Италия;
2011 – Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (напреднали), ТеЛЕЦ, МУ – Плевен;
2009 – Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (основен), ТеЛЕЦ, МУ – Плевен;
2008 – Курс по лапароскопска хирургия ниво I, ТеЛЕЦ, МУ – Плевен;
2004 – Световен конгрес по гинекологична ендоскопия, Куала Лумпур, Малайзия;
2003 – Курс „Стволови клетки” – ESHRE 2003 – Мадрид, Испания;
2002 – Курс „Предимплантационна генетична диагностика” – ESHRE 2002 – Виена, Австрия;
2001 – Тренировъчен курс по асистирана репродукция и гинекологична ендоскопия, Birmingham Women’s Hospital (NHS), Бирмингам, Великобритания;
2001 – Курс „Репродуктивна хирургия – овариални кисти”, ESHRE 2001, Лозана, Швейцария;
2000 – Награден със Soroptimist bursary (стипендия) като „обещаващ млад източно-европейски клиницист”;
1999 – Курс “ICSI” – Eppendorf–Hinz GmbH Marketing Training Centre, София, България;
1998 – Тренировъчен курс по репродуктивна медицина – Болница Diaconessenhuis Voorburg, Reiner de Graaf Groep, Хага, Холандия
1996 – Тренировъчен курс по репродуктивна хормонална диагностика – Serono Diagnostics, Женева, Швейцария;
Участвал във всички международни конгреси и някои предконгресни курсове на ESHRE от 2001 г. насам;
Участвал във всички международни конгреси на ESGE от 2005 г. насам;
Участвал във всички национални конгреси на БАСРЗ от1998 г. насам.
Клиничен опит, организационни умения и компетентност:
2011 – към настоящият момент -Консултат в Изпълнителната Агенция по Трансплантация (ИАТ)
2011 – към настоящият момент Член на Управителния съвет на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (http://www.bamigs-bg.com)
2011 – към настоящият момент Член на Управителният съвет и Председател на Българската Асоциация по Регенеративна Медицина (БАРМ) (http://www.regenerativemedicine.bg)
2010-2011 Сътрудник към Agence de Biomedicine, Париж, Франция; По проект, финансиран от. Е.С. (Soho V&S ART, WP5: Guided by Dr. Anna Veiga)
2010 – към настоящият момент Медицински Център „РепроБиоМед” – гр. София, ул. „Б. Огнянов” 28
Заместник Управител, Ръководител на секторите по Асистирана репродукция и ендоскопия; Отговорно лице по Асистирана репродукция;
2007 – 2014 г.Консултант/експерт по Асистирана Репродукция към МЗ; Автор на по-голямата част от законодателството по АРТ в България.
2005 – 2010 г. Медицински Център „РепроБиоМед” – гр. София, ул. „Д-р П. Берон” 5а; специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина, ръководител на лабораторията по Асистирана репродукция, старши ембриолог;
2007 – до момента Лектор и тютор по лапароскопска хирургия към ТеЛЕЦ, МУ-Плевен
2006 Специалист по АГ – МБАЛ „Св. София” – София, клиника по акушерство и гинекология;
2006-2012 Съучредител и Председател на Българската Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (Б.А.Р.Ч.Е.) и главен редактор на списание „Ембриология”(ISSN: 1312-7349).
2006-2011 Съучредител и секретaр на Българската Асоциация по Гинекологична Ендоскопия (Б.А.Г.Е.);
2005 Консултант по АГ и репродуктивна медицина на НЗОК;
2005 Визитиращ лекар в ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД – София;
2002 – 2005 г. ВСАГБАЛ „Шейново” – София; отделение по стерилитет и ендоскопска хирургия; специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина и ембриолог в сектора по асистирана репродукция;
1999 – 2002 г. ВСАГБАЛ „Шейново” – София; отделение по стерилитет и ендоскопска хирургия; специализант по акушерство и гинекология и ембриолог на сектора по асистирана репродукция;
1997 – 1999 г. ВСАГБАЛ „Шейново” – София; отделение по патология на бременността; специализант по акушерство и гинекология и ембриолог на сектора по асистирана репродукция;

Забележка: Към настоящия момент Д-р Николов има договори с I САГБАЛ „Св. София”, II САГБАЛ „Шейново”, МБАЛ „СофияМед”, МБАЛ „Св. София” и МБАЛ „Бургас” за планова и спешна хоситализация и извършване на оперативни интервенции в областта на Акушерството и Гинекологията, вкл. за родоразрешение по нормален и оперативен път.

Основни интереси и достижения:

Ендоскопска гинекологична хирургия – диагностична и оперативна лапароскопия и хистероскопия. (Съвместно организиране на отделението по стерилитет и ендоскопска хирургия във ВСАГБАЛ „Шейново” – 1999; съвместно въвеждане на методите на гинекологичната ендоскопия в МБАЛ „Св. София” -2006 г.); тютор към МУ – Плевен по гинекологична ендоскопска хирургия.

Човешка репродукция, вкл. репродуктивна биология и клинична ембриология – спермален анализ, класическо ‘ин витро’ оплождане, ICSI, култивация на бластоцисти, криоконсервация на човешки гамети, ембриони и репродуктивни тъкани, предимплантационна генетична диагностика, стволови клетки и др. (Първите за България родени деца от криоконсервация на ембриони, вкл. първите близнаци след криоконсервация -1999 г.; едни от първите бебета родени след тестикуларна биопсия и последващо ICSI);

Репродуктивна ендокринология (Въвеждане на рекомбинантните фоликулостимулиращи препарати в България и първи бременности след КОХС с тях,1998 г.; въвеждане на флексибилен протокол с антагонист на гонадолиберина в България,2002 г.); въвеждане на иновативните стимулационни схеми с корифолитропин алфа.

Етични и юридически аспекти на АРТ: Съавтор с експерти от МЗ на Клиничен Стандарт „Асистирана репродукция” и на наредбите към ЗЗ, свързани с това. Участвал като експерт при създаването на „Фонд за асистирана репродукция” и при изготвянето на Правилника за организацията и дейността му. Участвал като експерт при изготвяне на Национална стратегия по репродуктивно здраве. Участвал като експерт при изготвяне на последната версия на клиничен стандарт по АГ.
Членства в научни и професионални организации:

2011 – до момента- Член на УС на Българската Асоциация по Регенеративна Медицина (БАРМ);

2005 – до момента- Член на Българската Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология;

2005 – 2014- Секретар на Българската Асоциация по Гинекологична Ендоскопия;

2002 -2005 г. – Член на Българската Асоциация по Имунология на Репродукцията;

2004 – до момента – Член на Европейската Асоциация по Гинекологична Ендоскопия (ESGE).

2001 – до момента- Редовен член на Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE);

1999 – до момента- Редовен член на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве;

1995 – до момента- Член на БЛС;

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close