Болничните – електронни от януари следващата година

Болничните листове да не са на хартия, а да се подават по електронен път в НОИ – това се предвижда в наредба на Надзорния съвет на Националния Осигурителен Институт ( НОИ ).

Според управителя на НОИ, Бисер Петров, промяната ще ускори изплащането на парите от болничните на здравноосигурените лица.
Сегашният срок за изплащане на болнични е 15 дни след представянето на бланката пред НОИ.

Реално обаче , срокът е по – дълъг, тъй като преди да стигне до НОИ, болничният лист трябва да бъде предаден на ръка на работодателя, който трябва да го представи пред Националния Осигурителен Институт. След представяне на бланката данните се въвеждат на ръка от служител на института и едва след това започва изплащането на парите.
След въвеждането на електронните болнични листове, цялата тази процедура ще отпадне, болничните ще отиват направо в НОИ, а за фирмите лекарите ще бъдат задължени да попълват формуляр, подобен на извинителна бележка.
За да влезе в сила от 01.01.2015 година, наредбата трябва да бъде ободрена от Министерски съвет.

Back to top button