Ембриолог Наталия Павлова

Ембриолог Наталия Павлова
Образование:
– 2013-2014 г. – ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, завършва с отличие Биологически факултет, Специалност “Молекулярна биология и биотехнология”
– 2005 – 2007 г. – СУ ”Св. Климент Охридски”, гр. София, завършва с отличие Геолого-географски факултет, специалност „Географско образование”
– 2001– 2005 г. – СУ ”СВ. Климент Охридски”, гр.София, Биологически факултет, Специалност „География и биология”
Сертификати:
– 7 – 10 март, 2013, гр. Боровец, Сертификат за участие в “XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве”.
– 8 – 11 март, 2012, гр. Боровец, Сертификат за участие в “XIII Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонална заместителна терапия и гинекологична ендоскопия”.
– 29 април – 1 май, 2010, гр. Плевен, Сертификат за участие в “Плевенски имунологични дни 2010”.
– 27-29 април 2012, гр. Плевен, Сертификат за участие в “Плевенски дни на репродуктивната медицина 2012”.
– 2001 г. – Сертификат за участие в ”26 Национална олимпиада по биология”, гр. Казанлък;

Град: Стара Загора
Адрес: ул. “Света Троица” 152
Пощенски код: 6000
Телефон: 042/957 775
www.invitrostefanov.com

Back to top button