Биолог-ембриолог Боряня Бандрева

Биолог-ембриолог Боряня Бандрева

Боряня Бандрева – Биолог-Ембриолог. През 1997 г. е приета в Биологически факултет към Софийски университет, специалност ”Биология”. Магистърската си степен защитава през 2002 г. към катедра „Цитология и Биoлогия на развитието”, Биологически факултет. Работата й там е свързана с изследване действието на инхалационен анестетик Halothane върху чернодробни, ракови клетъчни линии А549.

 

Адрес: ул. Христо Благоев №25-31
Град: София
Област: София
Страна: България
Телефон: (+359 2) 920 09 01
Факс: (+359 2) 920 18 27
Фирма: МЦ Репродуктивно здраве

Още новини