Биолог Диана Гуленова

Биолог Диана Гуленова

Млад и амбициозен биолог, завършил Биологическия факултет на Софийския университет с дипломна работа в областта на молекулярната генетика на мъжкото безплодие. Ембриолог на РепроБиоМед, член на Българска Асоциация по Репродукция на Човешка Ембриология (БАРЧЕ), член на European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), член на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве (БАСРЗ).

 

Адрес: ул. Петър Берон 5А
Град: София
Област: София
Страна: България
Пощенски код: 1000
Телефон: 02 963 08 04, 02 980 09 91
Факс: 02 952 29 87, 02 850 08 91
Фирма: Медицински център РепроБиоМед

Още новини