Азооспермия-видове и лечение

Азооспермия е липсата на сперматозоиди в еякулата. Тя се класифицира в няколко групи:

Претестикуларна азооспермияПретестикуларна азооспермия се дължи на нарушено функциониране на хипоталамо-хипофизарната ос, която не стимулира сперматогенезата в тестиса.Диагнозата се поставя след изследване на серумните нива на гонадо-тропините (LH иFSH) и ниските нива на тестостерона.

При пулсатилна гонадотропин-рилизинг терапия се получава положителен ефект. Нормална сперматогенеза се постига при 80% от пациентите до 1 година от началото на лечението.

Тестикуларната азооспермия

Причините за това състояние могат да бъдат :
Вродени или генетични причини – синдрома на Клайнфелтер (47, ХХУ), микроделеции на У хромозомата и др.
Придобити причини – химиотерапия, лъчетерапия, тестикуларна торзия, орхит от вирусна (рубеола) или бактериална генеза.
•Нарушения в слизането на тестисите от коремната кухина в скроталните торбички – крипторхизъм.
Това включва високи нива на гонадотропините (LH иFSH) и ниските нива на тестостерона. За откриване на хромозомни аномалии трябва да се изследва кариотипа. Лечението се осъществява с различните хирургични техники.
Посттестикуларната азооспермия се дължи на обструкция на изходящите канали на тестиса. Поради запушване на vas deferens или еякулаторния дуктус в спермата липсват сперматозоиди.
Предшестващата вазектомия е вероятно най-честата причина за посттестикуларната азооспермия. Лечението с микрохирургична вазовазостомия е доста ефективно.

Ретроградната еякулация е термин, който описва попадането на спермата в пикочния мехур след еякулация. Диагнозата се поставя след установяването на сперматозоиди в урината непосредствено след еякулация. Това състояние се среща при мъже с операции на пикочния мехур и простатата, тежки случаи на диабет и определени неврологични заболявания.
Терапията се осъществява с различни видове хирургични техники. Изборът на хирургичните техники за получаване на сперматозоиди се определя от причината за азооспермията и целта на процедурата.

TESA (перкутанната тестикуларна тънкоиглена аспирация) се използва с голям успех при постестикуларната азооспермия с 96% от случаите екстракция на сперматозоиди. С 21 G аспирационна игла или с биопсична щипка с локална анестезия се осъществява аспирацията.

MESA(микрохирургичната епидидималната спермална аспирация) дава възможност за пълна експлорация на скротума, диагностика и евентуално хирургична корекция на обструкцията. Предимство e големият брой сперматозоиди, които се получават.

Причини за стерилитет

PESA (перкутанната епидидималната спермална аспирация) се извъшва с 19 G аспирационна игла с регионална анестезия. Сперматозоиди се извличат в над 80%. При тези случаи кървенето и епидидималната увреда са чести, както и постоперативната фиброза.

TESE (тестикуларната спермална екстракция) е необходима най-вече при мъже с тестикуларна азооспермия и гонадна недостатъчност. В повечето случаи са необходими множество биопсии на тестиса, за да се извлекат сперматозоиди. При поставяне на хистологична диагноза тестикуларна аплазия,арест на сперматогенезата и синдром на Сертолиевите клетки шансовете за успех са силно намалени.

При пациенти с тестикуларна азооспермия, тестикуларната биопсия доставя сперматозоиди в различен стадий на развитие,от сперматиди до зрели подвижни спермотозоиди. Ето защо, тук шансовете за забременяване са значинтелно по-ниски.

Свързани статии

Back to top button