Министър Сербезова спря временно сливането на Педиатрията и болница „Лозенец“

Новият здравен министър Асена Сербезова временно спря решението за сливане на болница „Лозенец“ и Педиатрията.

Със свое писмо тя изиска незабавно преустановяване на действията по преобразуване на дружествата, имащи отношение към проекта за изграждане на нова детска болница, докато го обсъди с всички заинтересовани страни.

В писмото на министъра, адресирано до съветите на директорите на СБАЛДП „Проф. Иван Митев“ ЕАД, на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД и на Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД, се посочва, че решението на министъра се взема до изясняване на всички факти и обстоятелства по казуса.

До окончателното произнасяне на министъра на здравеопазването в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на трите дружества, следва да бъде спряно привеждането в изпълнение на подписаните досега протоколи и решения за преобразуването.

На този фон председателят на УС на „Лозенец“ Ивиян Симеонов, заяви, че болницата е в много добро финансово състояние, но упрекна директора на болницата доц. Радосвет Горнев за неправомерно раздадени ДМС-та, заради което е подал сигнал в прокуратурата.

От своя страна доц. Радосвет Горнев заяви, че се прави пореден опит да се измести фокусът, да се будят съмнения относно прозрачността и ефективността на работата в университетската МБАЛ „Лозенец“.

Back to top button