ІІ-ра САГБАЛ “Шейново”

ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” предоставя услуги отговарящи на стандартите на добра медицинска практика. Развива иновационни технологии в областта на акушерство и гинекологията, неонатологията и анестезиологията.

Екипът на болницата работи в посока на превенция, профилактика и лечение на рисковата бременност, стерилитета и онкологичните заболявания на женската полова система и млечната жлеза.

Болницата е база за обучение в областта на АГ и неонатологията. Болница Шейново е акредитирана с най-висока „отлична“ оценка от Министерство на здравеопазването. II САГБАЛ Шейново е водеща в страната по брой раждания и гинекологични операции.

Адрес: ул. Шейново № 19
Град: София
Област: София
Страна: България
Пощенски код: 1504
Телефон: 02 965 94 52
Уеб сайт: www.sheynovo-ag.eu

 

Диагностично отделение:
  • Женска консултация
02/ 9659461 /каб. №8/
  • Микробиологично лаборатория
02/ 9659427 /каб. №9/
  • Кабинет стерилитет
02/ 9659420/каб. №22/
  • Колпоскопски кабинет
02/ 9659467/каб. №3/
  • Хистопатологибна лаборатория
02/ 9659416 /каб. №17/
  • Клинична лаборатория
02/ 9659415 /каб. №16 и каб. №19/
  • Рентгенологично отделение
02/ 9659446 /каб. №26 и каб. №27/
  • Кабинет патологична бременност
02/ 9659437 /каб. №13/
  • Гинекологичен кабинет
02/ 9659453 /каб. №24/
Отделение анестезиология и интензивно лечение
02/ 9659435
Неонатологично отделение
– лекарски кабинет
02/ 9659439
– акушерки
02/ 9659438
Родилно отделение
02/ 9659457
02/ 9659450
Отделение рискова бременност
02/ 9659431
Гинекологично отделение
– лекарски кабинет
02/ 9659443
– акушерки
02/ 9659433

Свързани статии

Back to top button