Психолог Анелия Рангелова

От 1985 г. – ст. асистент по обща и възрастова психология, психология на общуването, диференциална психология, психология на пола, теория и методика на психологическите изследвания във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Педагогически колеж – Плевен
От 2005 г. – психолог-консултант на военноинвалиди към ИА „Социални дейности“ на Министерство на отбраната
От 2005 г. – психолог-консултант и треньор в мотивационни тренинги и Burn-out-синдром към Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“
От 2008 г. – програмен директор на Дружество на психолозите – клон Плевен
2007 г. – психолог в проект „Център „Работа” – индивидуални консултации и групови тренинги с осъдени на пробация в Областна пробационна служба – Плевен
2009 г. – психолог в проект „Работа с деца в риск”, гр. Никопол – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС
2009 г. – психолог по проект „Грижи за достоен живот”
ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС
2009 г. – психолог по проект „Подкрепа за равен шанс и пълноценен живот”
гр. Плевен – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС
2009 г. – психолог по проект „Спортът е лек срещу агресията”
община Искър, обл. Плевен, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ЕСФ на ЕС

Свързани статии

Back to top button