Новороденото

Веднага след раждането новородените са малки, мокри човечета. Главичките им често са леко издължени и деформирани, но това е вследствие на преминаването им през родовия канал на майката. След няколко дни формата се възстановява. Главичката изглежда несъразмерно голяма в сравнение с останалата част на тялото. По фините пръстчета на ръчичките и крачетата има дълги и нежни нокътчета. Цветът на кожата на бебето може да бъде розов, червен или виолетов.

Някои бебета са покрити с бяла мастно-подобна субстанция, която се състои от масти, епителни клетки и косъмчета. Преждевременно родените бебета често се раждат с тяло и лице покрито с ембрионални косми, които опадат след една или две седмици.

Веднага след раждането жизнените показатели и здравословното състояние на бебето се преценяват чрез специална скала наречена Apgar score. Изследват се пет показателя – сърдечна дейност, мускулен тонус, дишане, рефлекси и цвят на кожата. За всеки показател се дават от 0 до 2 точки, като сборът от тях е Apgar score.

При сбор от 7 до 10 бебето е в добро здраве, а при по-нисък сбор е необходимо даване на кислород, интубиране и други. Също така веднага след раждането бебето се тегли, мери се ръста и главичната обиколка, аспирират се секретите от нослето, слагат се очни капки за предотвратяване на инфекция. Бебето се изкъпва и повива. Ако сте решили да кърмите може да поставите бебето на гърда веднага след раждането.

Свързани статии

Back to top button