Доц. д-р Мария Симеонова, д

Доц. д-р Мария Симеонова, д

Ръководител на секция “Медицинска генетика” при МУ – Плевен и на МДЛ по медицинска генетика при “УМБАЛ д-р Г. Странски” – Плевен.

 

Адрес: ул.Климент Охридски №1
Град: Плевен
Област: Плевен
Страна: България
Пощенски код: 5800
Телефон: 064 884 100
Факс: 064 801 603
Фирма: МУ Плевен, МЦ КИРМ

Още новини