Изисквания към кандидат-двойките на МЦ Репромед Плевен

Изисквания към кандидат-двойките за две донорски инсеминации на МЦ Репромед-Плевен.
1. възраст на жената до 43 г. включително;
2. двойка с тежък мъжки фактор – олигоастенотератозооспермия.

Дарителският пакет включва две донорски инсеминации за две отделни двойки и:
• УЗД при включване в програмата, както и всички ултразвукови прегледи;
• донорски материал;
• както и процедурата инсеминация.

Пациентите заплащат:
• микробиологична посявка на влагалищен секрет
• хормонални изследвания;
• изследване за хламидия при жената;
• изследване за полово-предаваеми инфекции (HIV, сифилис, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV);
• медикаментите по време и след инсеминацията;
• кръвен тест за бременност.

Свързани статии

Back to top button