Влияят ли климатичните промени на заразните заболявания

Пресконференция на тема – „Климатични промени и тяхното влияние върху общественото здраве ще се проведе утре на 9 октомври от 12.30 часа в хотел „Хисар“, град Хисар.

Провеждането на това мероприятие цели да се насочи вниманието и да се усили контрола на редките инфекции, чието разпространение се увеличава вследствие на промените в климатичните условия и човешката дейност.

Ще се обърне специално внимание на заболявания като Западно–Нилска треска, вирусни хеморагични трески, Ханта-вирусна инфекция, Треска Чикунгуня и др.

Срещата с медиите ще се протече като семинар-обучение, организирано съвместно от Министерство на здравеопазвонето, Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), катедра „Зоология“ на Пловдивския университет и Българската агенция по безопасност на храните.

Ще присъстват епидемиолози и биолози от всички Регионални здравни инспекции в страната, експерти от НЦЗПБ, Пловдивския университет и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), чуждестранни специалисти в областта на зоологията и надзора на заразните болести.

Участие в пресконференцията ще вземат д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор; проф. Тодор Кантарджиев, директор на НЦЗПБ; проф. Ива Христова, р-л лаборатория по векторно преносими инфекции в НЦЗПБ; д-р Пенчо Каменов, директор на Дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните” в БАБХ; Христо Димитров, гл. асистент в катедра „Зооология” на Пловдивския университет.

Back to top button