УМБАЛ „Георги Странски“

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски” – Плевен е създадена преди повече от 145 години и е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Северна България.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности;
Лечение на спешни състояния;
Високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.
Университетската болница е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.
Университетската болница е център за университетско образование и предоставя съвременни възможности за обучение на студенти, стажант-лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи.
Консултативно-диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети, специализирани медико-диагностични лаборатории и диспансерни отделения.
Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология, по всички профили на вътрешните болести (пневмология, кардиология, нефрология и диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология, токсикология), по хирургия (коремна, гръдна, пластично-възстановителна, съдова, детска, онкохирургия), по урология, ортопедия, оториноларингология, офталмология, неврология, детски болести, инфекциозни болести, кожни болести, психиатрия. Извършват се уникални операции в областта на онкогинекологията с хирургичния робот “Да Винчи”.
Клиниките и отделенията осигуряват висококвалифицирана и специализирана болнична помощ. В тях работят 430 магистри и доктори по медицина, лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества. От 860 специалисти по здравни грижи се предоставят качествени общи и специфични сестрински грижи за пациентите.
Университетската болница разполага с обновена материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:
• висококачествена образна диагностика (ехография, ехокардиография, компютърна томография, ангиография, сцинтиграфия, мамография и др.);
• лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания;
• ендоскопски диагностични и лечебни процедури;
• рехабилитационни програми и физикална терапия.

Уеб сайт: www.umbalpleven.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close