Коклюш

Коклюш е остро заразно заболяване на дихателните пътища, протичащо с характерна конвулсивна кашлица често последвана от отделяне на гъсти слизести храчки.

Коклюш – Етиология:

Причинява се от бактерия от род Bordetella.

Коклюш – Етиопатогенеза:

Въпросите на патоимуногенезата на коклюша не са изяснени. Входната врата на заразата са въздухоносните пътища. Инкубационният период на коклюшът е 4-21 дена. Възрастовата структура на епидемичния процес преди въвеждане на имунопрофилактиката се характеризира с висок относителен дял на децата от 1 до 4 години, следвани от децата от 5 до 9 години. По-рядко боледуват децата над 9 години. Сезонността е пролетно-лятна. Тази закономерност се установява както в етапа преди въвеждане на имунопрофилактиката, така и в условията на масовата имунопрофилактика.

При коклюш извор на зараза е само болният. Инфекцията има въздушно-капков механизъм на предаване. Секретът от горните дихателни пътища е жилав и оскъден и не разпространява заразата както при грипа. Най-голямо значение има битовият начин на заразяване в домашна обстановка и в детските целодневни и седмични затворени колективи. Природният фактор има ограничаващо влияние. В тропическите страни коклюшът се среща по-рядко.

Коклюш – Диагноза:

Бактериологичната диагноза се поставя, като се изследват секрет и храчки от назофаринкса или директно се кашля на петри с хранителната среда на Борде и Жангу.

Коклюш- Лечение:

Болният е карантинен до клиничното му оздравяване, но не повече от 30 или 20 дена от започване на конвулсивната кашлица. На хоспитализация подлежат първите случаи, децата с усложнения и децата до 2 години по социални и други индикации. Контактните деца се наблюдават 14 дена.

Коклюш- Профилактика:

Основно и най-ефективно профилактично средство срещу коклюш е специфичната имунопрофилактика. Използва се комбинирана ваксина ДТК.

Back to top button