Класическа хомеопатия

Основана от Самуел Ханеман, хомеопатията и до днес използва същите методи и лекарства, които продължават да дават положителни резултати. Именно това я прави „класическа хомеопатия“, която най-общо казано преминава през 5 основни етапа:

• Подготовка за хомеопатични лечение
Хомеопатията е метод, който все още не е добил особена популярност у нас. Трябва да се знае, че докато алопатичната медицина се стреми да пребори или подтисне симптомите, то хомеопатията лекува техния първоизточник, като за целта въздейства върху имунната система на човек. При подобно лечение е важно да се осъзнае, че различните симптоми са начина, по който нашия организъм се бори с болестта.
Хубаво е всеки пациент да се научи да гледа на себе си като на една цялостна енергийна система, съставена от три нива – физика, емоция, ум. По този начин, човек е в състояние сам да осъзнае причините за неговото здравословно състояние.
Хомеопатията използва принципа на подобието, а именно че „Подобното лекува подобно“. Тя е ефективна само, когато е избрано точното лекарство, влияещо положително и върху трите нива.
За да се подготви човек за подобно лечение, специалистите в областта препоръчват четенето на хомеопатична литература, или споделянето на опит от хора, използвали това лечение и получили положителни резултати. Хомеопатите препоръчват спирането на кафето и на напитки съдържащи мента около 10 дни преди началото на лечението.

• Провеждане на първично интервю
„Снемане на случая“ е един от основните етапи при хомеопатичното лечение. Това е внимателен разговор с пациенти, който цели пълното разбиране на проблема, запознаване с неговия организъм и психика. Дава се възможност на болния да изкаже всичко, което смята за важно в случая. Това дава възможност на хомеопата най-добре да разбере съществената част от проблема, тъй като спонтанно разкритата информация е най-ценна.
След това хомеопата се интересува от информация, даваща му възможност да се запознае с цялостната личност на човека срещу него, проявилите се симптоми, а също и наследствени предразположености. Освен това хомеопата се интересува от проведени други лечения, разговаря с близки на пациента, запознава се с различни творби, създавани в различна възраст.
За получаване на максимални резултати от подобно лечение е от изключително значение болния да съдейства максимално за получаването на подобна информация.

• Прием на хомеопатично лекарство
Това е етап, през който болния приема специално предписано от хомеопата лекарство, което се избира индивидуално, на база данните, получени за съответния случай. Важно е пациента да спазва стриктно ограниченията, наложени му от хомеопата. Освен това има и разреждане на хомеопатичното лекарство.
Спазването на всички тези условия гарантират добрите резултати от лечението.

• Период на въздействие на приетите медикаменти
При по тежките случаи, този период е значително по-кратък. Често се налага промяна на лекарството или неговото спиране. Причина са бързите промени в картината на здравното състояние на човек.
При другите случаи това лечение може да продължи дълго време. Следят се не само симптомите, но и цялостното възприятие на човек за света около него. Ако не се забележи промяна в жизнената сила на човек дълго време, то хомеопата може да помисли за преразглеждане на случая и смяна на избраното лекарство. Важно е човек да не спира да вярва и да запази своята търпеливост.
Лечението при всеки човек преминава по различен начин. Избраните медикаменти, периода на тяхното приемане, оздравителния процес и др. зависят от самия човек като личност, от това колко дълго време той е държал проблема в себе си и редица външни фактори.

• Периодично проследяване
При конституционално лечение е прието пациента да прави консултации всеки месец. По този начин хомеопата може да следи промените в състоянието на човека, на базата на което да съставя повторна картина на случая. Тя дава възможност да бъдат правени промени в метода на лечението, ако подобни действия се налагат. Често пациенти, почуствали значително подобрение решават, че консултациите не са нужни, но това може да се окаже грешна постъпка и да прекрати лечението преди пълно оздравяване.

Свързани статии

Back to top button