Какво са стволовите клетки

Какво са стволовите клетки? Стволовите клетки са клас недиференцирани клетки, които са в състояние да се диференцират в специализирани видове клетки.

Обикновено, стволовите  клетки са от два основни източника:
– ембрионални стволови клетки – формират се през бластоцистната фаза на ембрионалното развитие.
– възрастни стволови клетки – откриват се в зрелите тъкани.
И двата вида се характеризират с потенциал да се диференцират в различни клетъчни типове (кожа, мускули, кости и др.)

Ембрионални стволови клетки
Ембрионалните стволови клетки са извлечени от четири или пет-дневен човешки ембрион, който е в бластоцистна фаза на развитие. Ембрионите обикновено са създадени в IVF (ин витро) клиниката, в която няколко яйцеклетки са оплодени в епруветка, но само една се имплантира в жената.

Половото размножаване започва, когато сперматозоида на мъжа опложда яйцеклетката на жената, за да образува една клетка наречена зигота. В тази клетка – зигота, след това започват поредица от деления (митотично клетъчно делене), получават се 2, 4, 8, 16 клетки и т.н. След 4-6 дни – преди имплантирането в матката – тази маса от клетки се нарича бластоцист. Бластоциста се състои от вътрешна маса клетки (embryoblast) и външна маса клетки (trophoblast).

Външната маса клетки става част от плацентата, а вътрешната маса клетка е група от клетки, който ще се диференцират да станат всички структури на възрастен организъм. Последната (вътрешната) маса е източник на ембрионалните стволови клетки – стволови клетки (клетки които могат да се превръщат във всяка клетка от тялото).

В една нормална бременност, стадий бластоцист продължава до имплантацията на ембриона в матката, след това ембриона се нарича – плод. Това обикновено се случва в края на 10-та седмица от бременността, когато всички основни органи на тялото са вече създадени.
При извличане на ембрионални стволови клетки, се изолират стволови клетки чрез поставяне на вътрешната част на бластоциста – embryoblast в среда богата на хранителни вещества.

Те започват да се делят и възпроизвеждат като същевременно си запазват способността да се превърнат във всеки тип клетки в човешкото тяло. В крайна сметка, тези недиференцирани клетки могат да бъдат стимулирани да създадат специализирани клетки.

Възрастните стволови клетки
Възрастни или соматични стволови клетки съществуват в целия организъм след ембрионалното развитие и са открити в различни видове тъкан. Тези стволови клетки са били открити в тъкани като мозък, костен мозък, кръв, кръвоносни съдове, скелетните мускули, кожа и черния дроб. Те остават в латентно състояние или състояние без разделяне в продължение на години, докато не бъдат активирани от заболяване или нараняване на тъкан.

Възрастните стволови клетки могат да се разделят самостоятелно за неопределено време, което им позволява да се генерират в различни клетъчни типове и дори да регенерират целия оригинален орган. Знае се, че стволовите клетки от възрастни са ограничени в способността си, но има някои доказателства, които предполагат, че те могат да се диференцират и да станат и други типове клетки.

Стволови клетъчни култури
Стволовите клетки се извличат от възрастни тъкани или от зигота в хранителна среда. След извличането, учените поставят клетките в контролирана култура, която им забранява да продължат, специализиране или диференциране, но обикновено им позволява да се делят и размножават. В процеса на отглеждане на голям брой ембрионални стволови клетки е по-лесно отколкото отглеждането на голям брой стволови клетки от възрастни, но има напредък и за двата вида клетки.

Източник:
Medikal News TODAY

Свързани статии

Back to top button