Инфекции у новороденото

Инфекциите у новороденото биват вродени и придобити. Вродени инфекции: плода може да се инфектира още в майчината утроба, по време на раждането и след раждането.

Предразполагащи фактори са преждевременно пукване на оклоплодния мехур, инфекция на родовите пътища и др. Причинителите са бактерии, вируси, паразити.
Пътищата по които се предават вродените инфекции са трансплацентарен – вирусни инфекции, токсоплазмоза, сифилис; асцендентен път – чрез аспириране на околоплодна течност; десцендентен път – при акта на раждане.
В зависимост от срока на бременността инфекцията може да доведе до аборт, смърт на плода или бебето може да се роди клинчино здраво, а болестта да се прояви след това. Общите симптоми са: новородените са недоносени, хипотрофирали, със забавена адаптация на белите дробови е сърцето към условията на извънутробния живот, с тахикардия, гърчове, често имат жълтеница – хеморагичен синдром. Основния лабораторен критери е повишеното ниво на имуноглобулина М в кръв взета от пъпната връв.

Най-чести вродени инфекции са:
– токсоплазмоза – причинява се от Т. gondii. Характерни признаци при нея са засягане на ЦНС, микроцефалия, мозъчни калцификати, очни поражения, изоставяне в психомоторното развитие.
– вродена рубеола – причинява се от вирус. Предава се чрез плацентата. Ако заразяването стане до 16 г.с. се развиват ембриопатии, малформации на различни органи. Родените най-често са с вроден сърдечен порок, слепота, глухота. Препоръчва се прекъсване на бременността по медицински показания.
– цитомегалия – уврежда се ЦНС на плода, очни поражения
– херпес инфекции – тежки форми на енцефалит
– хепатит – най-често от хепатит В. Може да предизвика аборти, преждевременно раждане, увреждания на ембриона и плода.Профилактиката за това е имунизация с ваксина след раждането
– вроден сифилис – причинява аборт, мъртво раждане, раждане на инфектирано дете.
– СПИН – Вирусът може да се предаде през плацентата по време на бременност, по време на раждането и по време на кърмене. Детето може да се роди заболяло или да е клинично здраво. Клинични критерии за наличието на СПИН е ненадаване на тегло, протрахирана диария, повишена температура повече от месец, увеличение на лимфни възли.

Придобити инфекции след раждането – по-често се срещат у недоносените и хипотрофните деца. Голяма роля за придобитите инфекции имат персонала, инструментите, консумативите. Симптомите се появяват след седем дена след раждането. Най-чести причинители са S. aureus, E. coli, Pseudomonas, C. albicans.
Най-честите придобити инфекции са:
– сепсис – най-тежката форма на генерализирана инфекция. Най-често входната врата е пъпната раничка, лигавицата на дихателната и храносмилателната система. Проявява се нарушение в дишането, жълтеница, ниска температура. Диагнозата се поставя чрез микробиологично изследване на кръв или ликвор от новороденото. Лечението е антибиотично, може да се наложи преливане на кръв или плазма.
– неонатален менингит – клинично се изразява с нарушено съзнание, повръщане, гърчове. Доказва се чрез изследване на ликвор, в който се установява увеличение на левкоцитите, белтък, намалено количество на захарта. Лечението е с антибиотици.
– пневмония – протича с тежка дихателна недостатъчност.
– гноен конюнктивит – често се причинява от стафилококи и от хламидии. Лечението е локално с антибиотик.
– заден ринит – причинява се от стафилококи, от гъбички (соор)
– възпаление на пъпа

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button