Д-р Тиана Николова

Д-р Тияна Лазарова Димитриева- Николова, MD

Д-р Тияна Николова е родена в семейство на лекари в Белград, Република Сърбия през 1968г. Висшето си медицинско образование завършва през 1991г. в скопския медицински университет Св.Св.Кирил и Методи. Доброволец в селска здравна служба на Република Македония до 1991-92г.
Провежда специализация в Шри Ланка от 1992/93г. по Акупунктура и Акушерство и гинекология, за което получава почетен сертификат.

През 1993г. спечелва конкурс за специализация по Акушерство и Гинекология в Медицинска Академия – София. Преминава през всички сектори на Института по Акушерство и гинекология-София както и във Втора СБАЛАГ „Шейново“- София. Завършва специализацията в срок през 1998г. като изграден гинеколог.
През 1999г., заедно с д-р Валентин Николов, изграждат първата изцяло частна акушеро-гинекологична болница в София – СБАЛ „Свети Лазар“.

Д-р Николова влага огромна енергия в организацията, високото ниво на медицинско обслужване и постигането на изключителни резултати в диагностично-лечебната дейност на болницата.
Участва в международни семинари и курсове по различни субдисциплини. Завършва успешно специализиран курс по медицински мениджмънт, който й помага да бъде успешен медицински директор на болницата.
Въвежда множество новости в диагностиката и третирането на бременността. Въвежда триизмерната ехография като рутинен метод в практиката на болницата. Промотира нови, авангардни методи на съвременното раждане. Активно участва в трикратното разширяване на първоначално построената болница, с разкриване на нови сектори – ин витро, банка за стволови клетки, ендоскопска хирургия и др.

Става инициатор за построяването на втора болница със същия профил в Република Македония.
Омъжена, с една дъщеря, студентка по медицина, 3-ти курс.

Свързани статии

Back to top button