декември, 2010
  • Спин

    Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е крайна фаза на инфекциозния процес, причинен ...

  • СПИН и бременност

    СПИН - Синдром на придобита имунна недостатъчност се причинява от вируса на имунния дефицит HIV, кой ...

  • Имунологични промени и бременност

    Физиологичната адаптация на майката през бременността е предназначена да осигури оптимални условия ...

Show More post