АСМП МЦ София 2000 ООД

АСМП МЦ София 2000 ООД

ЗОФ Медико-21 АД е акционерно дружество с предмет на дейност за доброволно здравно осигуряване, съгласно Лиценз №1/2003 г. На Комисията за финансов надзор на Република България.“ЗОФ Медико-21” АД е дъщерно дружество и приемник на ЗОФ “Здраве” АД.

Адрес: бул.Кн.Мария Луиза № 92, ет.1
Град: София
Област: София
Страна: България
Телефон: 02 931 00 22
Факс: 02 931 51 09
Уеб сайт: www.invitrosofia.com
Фирма: АСМП МЦ София 2000 ООД

Още новини