Аномалии от външни фактори

Аномалии причинени от външни фактори. Независимо че ембрионът е добре защитен от майката, някои външни агенти могат да окажат неблагоприятно влияние върху неговото развитие и да причинят конгенитални аномалии. Тези вредни фактори на външната среда определяме като тератогени. Външни фактори като лекарства и инфекции могат дори да симулират патологичните изменения като причинени от генетични фактори.

Външните вредни фактори имат доказано влияние за възникването на конгенитални аномалии в 7 до 10% от тях. В повечето случаи външните фактори се намесват и повлияват ембрионалното развитие в процеса на диференциация на структурите. Тяхното по-ранно въздействие причинява обикновено смъртта на ембриона. Въпреки прогреса на молекулярната биология в разкриване механизмите на въздействието на тератогените все още остават много неизяснени въпроси относно специфичните механизми за всеки тератоген.

Критичните периоди на развитието се определят от върховите моменти в клетъчното делене, клетъчната диференциация и морфогенеза. Първият критичен период за всички структури са първите две седмици след оплождането, когато се оформя бластоцистът с последващата му имплантация. Въздействието на тератогените в този период е фатално за развитието и е последвано от ранен аборт. Имайки предвид различните срокове, в които се диференцират отделните органи и системи, пиковият момент на критичност за всеки от тях е различен. Така например най-критичният период в развитието на мозъка е между 3-та и 16-та седмици след оплождането. Това обаче не означава, че тератогените на могат да повлияват развитието му в по-късни периоди, тъй като неговата диференциация продължава до края на 2-та година след раждането. Най-критичният период в развитието на крайниците е между 24-ия – 36-ия ден след оплождането. Развитието на зъбите продължава дълго след раждането и вредното въздействие на лекарства може да попречи на тяхното нормално изграждане в късен период. През периода на развитие на плода въздействието на тератогените е по-слабо проявено и повече аномалии са свързани с нарушаване или изменение на определена функция.
Дозата на тератогена е също важен фактор за проявата на определена аномалия. Измененията на фенотипа зависят и от продължителността на въздействие на даден тератоген.
Тератогените могат да бъдат обособени в няколко групи: лекарствени препарати, химически вещества, отделени във външната среда по производствен път, инфекциозни агенти, радиация над определните концентрации, хронични заболявания на майката, механични фактори.

Лекарствени препарати. Всички хормони с андрогенен или маскулинизиращ ефект могат да причинят маскулинизация на външните полови органи. Аналогичен ефект имат естрогените върху десцензуса на тестисите при мъжките плодове. Използването на контрацептивни средства в ранните периоди на неразпозната бременност може да причини прешленни, анални, сърдечни, трахеоезофагеални, бъбречни и крайникови аномалии.
Тетрациклините преминават плазентарната бариера и се отлагат в местата на активна калцификация. Терапията с тези антибиотици причинява жълто оцветяване на млечните зъби, а приложението им между 3-ия и 9-ия месец може да причини зъбни дефекти и нарушения в емайлообразуването.
Използването на стрептомицин като антитуберкулозно средство може да причини глухота и засягане на слухово-равновесния нерв.
Всички антикоагуланти с изключение на хепарина преминават плацентарната бариера и могат да причинят кръвоизлив в плода.
От антиконвулсивните препарати е доказано тератогенното въздействие на триметадиона. Синдромът на конгенитални увреждания се изразява със закъснение в развитието, сключени вежди, устни и небцови цепки, сърдечни и отделително-полови нарушения.
Антихипертензивни препарати от групана на АСЕ-инхибиторите причиняват олигохидрамнион, бъбречна дисфункция и нерядко смърт на ембриона.
Витамин А е доказан тератоген, причиняващ тежки малформации особено при приложението му между 3-та и 5-та седмица след оплождането. Най-често срещаните аномалии са кранио-фациални дефекти, небцови дефекти, тимусова аплазия, сърдечно-съдови дефекти.
Употребата на алкохол, цигари и кофеин по време на бременността нанася увреждания на новородените в зависимост от усвоените количества. Доказано е, че всекидневната употреба на концентриран алкохол над 30 мл забавя физическото развитие и причинява микроцефалия, умствено недоразвитие, къси клепачи, къс нос, тънка горна устна, ставни аномалии.

Инфекциозните агенти са едни от най-често срещаните тератогенни фактори, тъй като много инфекциозни причинители могат да преминат през плацентарната бариера. Сред тях най-опасните тератогени са:
– вирусът на рубеолата, преминал през плацентарната бариера в първите три месеца от бременността, причинява катаракта, сърдечни дефекти, глухота и в допълнение – умествено изоставане, глаукома,, микрофталмия и зъбни дефекти.
– инфакцията с цитомегаловирус е най-често срещаната инфекция на плода. Ако бъде засегнат ембрионът, той бързо загива с последващ спонтанен аборт. Инфекцията на плода в по-късните периоди причинява слепота, микроцефалия, церебрални калцификати, хориоретинити, церебрална парализа, умствено изоставане, глухота.
– заразяването на майката с вируса на херпес симплекс в ранната бременност увеличава трикратно спонтанните аборти. Ако заразяването е след 12-то седмица, съществува опасност от преждевременно раждане. Най-често заразяването е по време на родилния процес. Наблюдаваните аномалии са развитие на микроцефалия, ретинална дисплазия и умствено изоставане.
– проникването на вируса на варицелата в плодовата част на плацентата през първите четири месеца на бременността причинява кожни ръбци, мускулни атрофии, хипоплазия на крайниците и умствено изоставане.

Патологичното въздействие на йонизиращата радиация върху ембриона и плода е несъмнено. Степента на ембрионалното вредно повлияване зависи от поетата от майката доза, продължителност на въздействието и стадия на развитие на ембриона и плода. Многобройни са наблюдаваните аномалии вследствие радиационни облъчвания. Приема се, че дози над 25 000 милиарда са вредни за развитието. Сред аномалиите са описани изоставане в растежа, микроцефалия, спина бифида цистика, пигментни изменения на ретината, катаракта, небцови цепки, умствено недоразвитие.
Хронични заболявания на майката могат да окажат тератогенно въздействие върху развитието на ембриона и плода. Едно от най-разпространените хронични заболявания е захарния диабет. При налична хипергликемия и кетоза наличието на аномалии на новородените се увеличава 2 до 3 пъти.

Източник: Медицинска Ембриология
Автор: Христо Чучков

Back to top button