Акушер-гинеколог Д-р Емил Филипов

Акушер-гинеколог Д-р Емил Филипов

 

Акушер-гинеколог Д-р Емил Филипов

 

главен асистент в III-та гинекологична клиника

 

Средно образование: ПГ „Асен Златаров“, гр. Хасково, 1972 г

 

Висше образование: ВМИ „Ив. Павлов“, гр. Пловдив, 1972 – 1980 г

Ординатор в Акушеро-гинекологично отделение, гр. Хасково, 1980 – 1986 г.

 

Придобиване на специалност акушер-гинеколог – 1985 г.

 

Спечелване на конкурс 04.05.1986 г. за асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

 

Старши асистент от 1989 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

 

Главен асистент от 1994 г. в СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

 

Работил е във всички клиники на СБАЛАГ „Майчин дом“.

 

От 1997 г. до днес работи в III-та гинекологична клиника „Стерилитет и гинекологична ендокринология“.

 

Има над 30 публикации в български издания, предимно в „Акушерство и гинекология“.

 

Провежда обучение на студенти по медицина и стоматология.

 

Води лекции на основния курс по Акушерство и гинекология за придобиване на специалност и на курсовете от следдипломна квалификация по „Стерилитет“,

 

„Гинекологична ендокринология“ и „Ендоскопски методи“, организирани от катедрата по Акушерство и гинекология.

 

Специализации: „Демографско възпитание“ и „Семейно планиране и сексуално здраве“

 

Завършени курсове: Доцимология ИСУЛ – 1988 г.

 

Здравен мениджмънт, модули в ИСУЛ – 1997 г.

 

Здравен мениджмънт и висша администрация, УНСС – 1998 г.

 

Адрес: ул. Проф. Марин Големинов 3B
Град: София
Област: София
Страна: България
Пощенски код: 1407
Телефон: 02 8060060
Факс: 02 9620977
Уеб сайт: www.afroditamc.com

Още новини