Център за асистирана репродукция

Център за асистирана репродукция (ЦАР) е юридическо лице към министъра на здравеопазването със седалище гр. София. Центърът е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане.

По Закона за Здравето жените с репродуктивни проблеми извършват инвитро процедури със собствени яйцеклетки до настъпването на менопауза. Процедурите след 43-годишна възраст, обаче не се финансират от „Център за систирана репродукция“. Причината е, че с напредването на възрастта много рязко намаляват шансовете за забременяване и по този начин общественият ресурс не може да бъде максимално ефективно изразходван. За процедури по асистирана репродукция с донорски яйцеклетки, горната възрастова граница е 51 години. Това е наложено, за да се предотвратят раждания на деца от родители в много напреднала възраст.

„Фонд Асистирана репродукция“ е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане. То е второстепенен разпоредител към Министерството на здравеопазването в Република България. С постановление №20 от 10.02.2014г. за изменение и допълнение на Постановление №25 на Министерски съвет от 2009г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“ (обн. ДВ; бр.13 от 2009г. с изм. и доп.) името на Фонда се сменя на „Център за асистирана репродукция“.

Центърът осъществява няколко важни функции като държавен орган. Той организационно и финансово подпомагана българските граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България; контролира дейността по асистирана репродукция и успеваемостта на лечебните заведения, получили финансиране от центъра, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация; организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра; провежда информационна политика относно дейностите по асистирана репродукция, майчино и детско здравеопазване; създава и поддържа регистър на лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от центъра за извършване на асистирана репродукция и други.

Ако двойките покриват необходимите критерии за отпускане на средства за ин-витро оплождане „Центърът за асистирана репродукция“ финансира лекарствените продукти, необходими за хормоналната стимулацията; контрол на стимулацията; самата ин-витро процедура. Със средства от Фонда се финансират до 3 процедури ин витро на едно лице.

Адрес на „Център за асистирана репродукция“:

София 1431
бул. „Акад. Иван Гешов“ 15, ет. 11

Подаване на заявления:
Работно време: 9.00-12.00 13.30-16.00 ч.
Получаване на заповеди за одобрение:
от понеделник до петък от 9.00 до 12.00 ч.

Как да стигнете:
тролейбус 2 – ж.к. Бъкстон – ж.к. Хаджи Димитър
тролейбус 8 – ж.к. Гоце Делчев – МБАЛ Св. Анна (окръжна болница)
тролейбус 9 – ж.к. Борово – пл. Сточна гара
автобус 64 – Автостанция Хладилника – Център по хигиена
автобус 74 – ж.к. Гоце Делчев – пл. Централна гара
автобус 604 – Гара Искър – МБАЛСМ Пирогов

Директор
Д-р Мария Георгиева
02-895 31 38; 02-895 31 49
mbgeorgieva@mh.government.bg

Старши експерт
Красимира Йовчева
02-895 31 46

Гл. счетоводител
Десислава Стоянова
02-895 31 47

Главен експерт
д-р Надежда Пищачева
02-895 31 52

Уеб сайт: www.far-bg.org

Лечебни заведения, имащи сключен договор с Центъра за асистирана репродукция
„Виена ин витро МЦ” ЕООД – гр. София
АМЦСМП „Д-р Марио Давидков” ЕООД – гр. Варна
АМЦСМП „Майчин дом” ЕООД – гр. Варна
АМЦСМП „Олимед” ООД – гр. Варна
АСМП-МЦ „Свети Иван Рилски” ООД – гр. Шумен
Ин витро АГ МЦ „Димитров” ЕООД – гр. София
Ин витро МЦ „Братя Тодорови” ООД – гр. София
МБАЛ Бургас АД – гр. Бургас
МБАЛ „Вита” ЕООД – гр. София
МБАЛ за женско здраве „Надежда” – гр. София
МЦ „Aфродита” ООД – гр. София
МЦ „Бора” ЕООД – гр. Пловдив
МЦ „Вяра” ЕООД – гр. София
МЦ „КИРМ” ООД – гр. Плевен
МЦ „Надежда репродуктив София”ООД – гр. София
МЦ „РепроБиоМед” ООД – гр. София
МЦ „Репромед” ЕООД – гр. Плевен
МЦ „Салманида” ЕООД – гр. Пловдив
МЦ „Свети Иван Рилски” ООД – гр. Тутракан
МЦ „София – 2000” ООД – гр. София
МЦРЗ „Д-р Щерев – Русе” ООД – гр. Русе
МЦРМ „Радост” ООД – гр. Варна
Ню лайф СMЦГ ООД – гр. Пловдив
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД – гр.София
САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД – гр.София
СБАЛ „Свети Лазар” ООД – гр. София
СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД – гр. София
СБАЛАГ „Селена” ООД -гр. Пловдив
СБАЛАГРМ „София” ООД – гр.София
СБАЛГАР „Д-р Малинов” ООД – гр. София
МЦ „Ин Витро Тракия” ЕООД – Стара Загора