Андрология

Д-р Виолета Рилчева

1998 г. Завършва висше образование по специалността „Медицина“ в Медицински университет – Плевен. 2004 г. – Придобита специалност Вътрешни болести Курс” Корекция на глобалния сърдечно съдов риск” 2009 г. – Следдипломна квалификация по андрология в Медицински университет – София. 2009 г. май, – курс на тема: „Спермална ДНК: структура, увреждане и протекция – от фундаменталната наука към клиничното приложение” в Каролинска институт, Стокхолм, Швеция. Специализации и работа в чужбина през последните 5 години (страна, организация, година, брой месеци):

1. Sweden, ESHRE, „Sperm DNA: organisation, protection and vulnerability from basic science to clinical application” 2009

2. Sweden, ESHRE and Karolinska Institute “Advanced Andrology Laboratory Course on Human Sperm Morphology Assessment” 2009

3. Greece, ESHRE “Reproductive Andrology: linking laboratory to clinical practice”, 2009

4. Spain , ESHRE Workshop “Sperm & testicular tissue banking” 2010

5. Spain, Institut Marquès –Barcelona, IVF laboratory training col.bjorndahl@telia.comurse, 2011

6. Spain, ESHRE, “The Whole Man” 2011 7. Turkye, ESHRE, „Beyond IUI, IVF and ICSI – New developments in the selection and use of sperm for ART“

2012 МУ Плевен, Катедра „ Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология” – докторант по имунология Тема „ Проучване върху прогностичната стойност на ДНК фрагментационият индекс на сперматозоидите по отношение изхода на бременността при процедури по асистирана репродукция’.

2013 г. “Is male fertility decreasing? The latest news suggest not…” London-UK
15-th course on Andrology, Fondacio Puigvert, Barcelona, Spain
Докторант към сектор “Клинична имунология и алергология” към Медицински Университет – Плевен с тема на дисертационен труд на тема: „Проучване върху прогностичната стойност на ДНК-фрагментационният индекс на сперматозоидите по отношение изхода на процедурите по асистирана репродукция и бременността.”

2015 г. – Придобива образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Имунология“. Темата на дисертационния труд е: „Проучване влиянието на ДНК-фрагментационния индекс на сперматозоидите върху изхода на процедурите по асистирана репродукция“.

Член на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология, има публикации в наши и чужди научни издания.

Тагове
Back to top button
Close